โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี

การตอบสนองต่อเหตุการณ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญและประเทศต่างๆสามารถต่อสู้กับโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อพวกเขาส่งเสริม ความไว้วางใจและเหนือกว่าการเมือง ผู้คนมักนึกถึงโครงสร้างพื้นฐานเป็นเพียงชุดของเทคโนโลยี แต่ที่จริงแล้วพวกเขาเป็นเทคโนโลยีที่มีชีวิตระบบทางสังคมและเทคนิคที่ผู้คนดูแลอยู่ตลอดเวลา

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยอมรับว่าแฮ็กเกอร์ที่รัฐเป็นผู้สนับสนุนในรัสเซียพยายามใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อแทรกซึมการไฟฟ้าของสหรัฐและการก่อวินาศกรรมในขณะที่ทีมรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐฯและยุโรปพยายามที่จะร่วมมือกับรัสเซียโดยเน้นเรื่องที่พวกเขา สามารถสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม้ว่าพวกเขาจะรับรู้ได้ว่ามีนักแสดงอยู่ในเงามืดในประเทศเหล่านั้นที่พวกเขาไม่ไว้วางใจพวกเขาก็มีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ทำงานได้การตอบสนองเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นหลังจากอินเทอร์เน็ตถูกโจมตีโดยการโจมตีจากภายในโปรแกรมการจำลองตัวเองหนอนติดไวรัสคอมพิวเตอร์หลายพันเครื่องที่เชื่อมต่อกันทำให้หยุดการประมวลผลและการสื่อสารตามปกติ